Carelia® tuoteperheen kehittäminen

Carelia® tuoteperheen kehittäminen

Carelia tuoteperheen kehittäminen,

kansainvälistyminen ja investoinnit 2023-2025

Hankkeeseen on saatu tukea Uudistuva ja osaava

Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan

ohjelmasta, JTF Oikeudenmukaisen siirtymän

rahastosta.

Hankkeen julkinen nimi

Carelia tuoteperheen kehittäminen, kansainvälistyminen ja investoinnit

Hankkeen julkinen tiivistelmä

Yrityksen olemassa olevan Carelia Grill brändin kehittäminen hankkeen avulla kokonaan uudeksi Carelia tuoteperheeksi / brändiksi. Carelia brändin alla toimii kokonaan uusi tuoteperhe, jossa myös grillituotteilla on oleellinen osuus. Tämä hanke kuitenkin keskittyy uusien tuotteiden valmistuksen kehittämiseen, laiteinvestointeihin ja näiden tuotteiden kansainväliseen koemarkkinointiin.

 

Hankkeen kesto 5/2023-4/2025